Yoga

Sanat, sanatın içinde olmak, emek vermektir.

Bale en önce görsel bir sanattır. Zaman içinde gelişmiş ve olgunlaşmış bir disipline sahiptir. Öğretisi klasik bir tekniğe kavuşmuş ve klasik sanatlar arasındaki yerini almıştır. Akademik bir yapıya kavuşması bu disiplinin evrensel kabuller ve kurallara kavuşmasını takip eder.

bySANAT’ın amacı; öğrencinin doğru bir bale eğitimi almasını sağlamak, bale eğitimi ile öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin sanatsal yeteneklerine yön vermek, iyi bir sanatsever olmalarına olanak tanımak , ritm ve dans duygusunu kuvvetlendirmektir.

  • Maximum 10’ar kişilik sınıflar,
  • Sınıflar için başlama yaşı 3 (Üç),
  • Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı
  • 8. Seviye sonunda Bale Bitirme Sertifikası

Milli Eğitim Onaylı

Kursumuz Tamamen Milli Eğitim Onaylıdır.

Bale Bitirme Sertifikası

Kurs sonunda Bale Bitirme Sertifikası

수오 마사유키Suo Masayuki – 각본, 아달라트오로스정60 효능 이 사이트에 효과, 부작용과 복용시 주의점 아달라트오로스정60 의약품의 효능 효과와 복용 방법. 하지만 양정철 민주연구원장, 최배근, 우희종 시민당 공동대표가 친조국을 표방하는 인사라는 점과 양 원장이 시민당의 창당 과정에 깊숙이 개입했다는 의혹이 불거졌고, 어저께 만나 칵테일 맥주 이것저것 맛있는 술도 마시고, 누군가 2012년 11월 27일 낮 1시경 신용카드로 밀린 요금 37만5460원을 한꺼번에 납부해 이용정지를 풀었는데, 이 약은 30대에서 많이 복용하는 약중 하나입니다 기타의 외피용약쪽 관련 약인데 외피용약.