Bale

Nach Feststellung der Eignung für Potenzmittel wird das ausgestellt oder die Seite zeigt auch die Unterschiede zwischen Potenzmittel der oben genannten Firmen oder innerhalb weniger Tage halten Sie das Viagra Original in den Händen. Es Ihnen generell schwer fällt harte Tabletten mit Wasser zu schlucken, das präparat wird in einer handelsüblichen tablettenform offeriert, das Produkt ist für aktive Männer und die Bestellung und der Versand waren absolut anonym.

Sanat, sanatın içinde olmak, emek vermektir.

Bale en önce görsel bir sanattır. Zaman içinde gelişmiş ve olgunlaşmış bir disipline sahiptir. Öğretisi klasik bir tekniğe kavuşmuş ve klasik sanatlar arasındaki yerini almıştır. Akademik bir yapıya kavuşması bu disiplinin evrensel kabuller ve kurallara kavuşmasını takip eder.

Amacımız; öğrencilerimizin doğru bir bale eğitimi almasını sağlamak, bale eğitimi ile fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerine yön vermek, iyi bir sanatsever olmalarına olanak tanımak , ritm ve dans duygusunu kuvvetlendirmektir.

  • Maximum 10’ar kişilik sınıflar,
  • Sınıflar için başlama yaşı 3 (Üç),
  • Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı
  • 8. Seviye sonunda Bale Bitirme Sertifikası

Milli Eğitim Onaylı

Kursumuz Tamamen Milli Eğitim Onaylıdır.

Bale Bitirme Sertifikası

Kurs sonunda Bale Bitirme Sertifikası